මරණ දණ්ඩනය, මත් උවදුර වැළැක්වීමට පිළියමක් නෙමෙයි – යුරෝපා සංගමය ඒකාබද්ධ නිවේදනයකින් පවසයි

0

ලංකාවේ පැතිර පවතින මත් උවදුර වැළැක්වීමට මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් ගෙන ඇති තීරණය පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය තවත් රටවක් 8 එකතු කොට ගෙන ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා.

මත් උවදුර යනු ලොව පුරා පැතිර පවතින දරුණු වසංගතයක් බවත් මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒ සඳහා පිළියමක් නොවන බවත් එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙන අතර මත් උවදුර වළක්වා ගැනීමට එම රටවල අත්දැකීම් ලංකාව හා බෙදා ගැනීමට කැමති බවත් එම රටවල් පවසා තිබෙනවා.

ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, ස්විස්ටර්ලන්තය, නෙදර්ලන්තය, රුමෙනියාව, එක්සත් රාජධානිය, නොර්වේ, කැනඩාව, ඕස්ට්‍රේලියානුව යුරෝපා සංගමය සමඟ මෙම ඒකාබද්ධ නිවේදනය නිකුත් කොට ඇත.

ලොව රටවල් වලින් 2/3 පමණ මරණ දණ්ඩනය අහෝසි කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් මනුෂ්‍යත්වය හා අභිමානයට මරණ දණ්ඩනය යනු පිළිගත නොහැකි දඩුවමක් බවත් බවත් එම නිවේදනය පෙන්වා දෙනවා.

JOINT STATEMENT

The Delegation of the European Union (EU) issues the following statement in agreement with the Embassies of France, Germany, Italy, Netherlands, Romania and the UK High Commission, the Embassies of Norway and Switzerland, as well as the High Commissions of Canada and Australia.

The Government of Sri Lanka has recently taken measures towards resuming executions and bringing an end to Sri Lanka’s 43-year moratorium on the death penalty as part of its stepped up anti-drug policy. While acknowledging that combatting the proliferation of drugs is a serious challenge for countries around the world, and that action to counter the illicit drug trade is important and necessary, the evidence does not support the argument that the death penalty is an effective deterrent. We are ready to share our experiences in addressing the threat posed by drugs.

More than two-thirds of countries around the world, with a variety of legal systems, traditions, cultures and religious backgrounds, have either abolished the death penalty or do not practise it. The death penalty is an unacceptable denial of human dignity and integrity.

We call on the Sri Lankan Government to maintain its moratorium on the death penalty in line with its vote at the 73rd United Nations General Assembly in December 2018.