සිරිසේන ජනාධිපතිගේ කාලය දීර්ඝ වන්නේ නෑ……… 2020 ජනවාරි 08 නව ජනාධිපති පත් වීම අනිවාර්යයි

0

වත්මන ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනගේ ප්‍රථමධූර කාලය ලබන වසරේ ජනවාරි 08 වන දිනයෙන් පසුව කිසිලෙසකින්වත් දීර්ඝ නොවන බව රජයේ නීති උපදේශකයෝ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිධූරයට පත්වීම වාරයක් සඳහා බලපැවැත්වෙන බව පෙන්වා දෙන රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීති උපදේශකයෝ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ 3 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් එය පැහැදිලිව දන්වා ඇතැයි ද කියා සිටිනවා.

තුන්වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 30 (ඈ) වගන්තිය මගින් ව්‍යවස්ථාව යටතේ පවත්වන ලද ඡන්ද විමසීමකදී ජනාධිපති ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ තැනැත්තාට අදාළ වගන්තිය මෙසේ සඳහන් වේ.

 “එවකට ධූරය දරන ජනාධිපතිවරයා නම් එවකට ඡන්ද විමසීම පවත්වන්නේ යම් වර්ෂයක යම් දිනයකදී ද ඔහුගේ ධූර කාලය ආරම්භ වූ දිනට අනුරූප වන ඒ වර්ෂයේ (ඒ ඡන්ද විමසීමෙන් දිනයෙන් පසු එළැඹෙන දිනයකදී වන) දිනය හෝ ඊළගට එළැබෙන වර්ෂයේ ඊට අනුරූප වන දිනය යන මෙයින් කලින් එළැඹෙන දිනයෙන් ආරම්භ වන අවුරුදු 6 ක කාලයක් ධූරය දැරිය යුත්තේය”.

එහි දෙවෙනි වගන්තියේ මෙසේ සඳහන්වේ.

“එවකට ධූරය දරන ජනාධිපතිවරයා නොවේ නම් ඒ ඡන්ද විමසිමේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන දිනයෙන් ආරම්භ වන අවුරුදු 6 ක කාලයක් ධූරය දැරිය යුත්තේය”.

දිවංගත ජනාධිපති ජේ.ආර් ජයවර්ධන විසින් කරනු ලැබු 3 වන සංශෝධනයේ එසේ පැවැතියද  19 වන සංශෝධනයට අදාළව වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සිය ධූර කාලය සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමට අනුව එය 5 කට අඩු වනු ඇතැයි ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මේ අනුව ධූර කාලය ආරම්භ වන දිනය හා අවසන් වන දිනය වෙනස් නොවන බැවින් ලබන වසරේ ජනවාරි 08 දා නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත් විය යුතු වේ.