අද රාත්‍රි 9 සිට ලංකාවටම පොලිස් ඇඳිරි නීතිය……..

0

දිවයින පුරා තැනින් තැන ජාතිවාදී ස්වරූපයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සිදුවීම් මාලාව පාලනය කිරීම සඳහා මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි පොලිස් ඇඳීරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව අද (13) රාත්‍රි 9 යේ සිට හෙට (14) පස්වරු 6. 00 දක්වා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.