පක්ෂ නායකත්වය විවේචනය කළ වැලිගම නගරාධිපතිට එරෙහිව පියවර ගන්න…… අනෙක් නගරාධිපතිවරුන් පක්ෂයෙන් ඉල්ලයි

0

පක්ෂ නායකත්වය විවේචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැලිගම නගරාධිපති රෙහාන් විජේරත්නට එරෙහිව විනය පියවර ගන්නා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන නගරාධිපතිවරු ඉල්ලීම් කළ බව පක්ෂ මහලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සඳහන් කරනවා.

වැලිගම නගරාධිපතිවරයා පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ විවේචනය කරමින් ලිපියක් ලියා ඇතැයිද ඒ පිළිබඳව කඩිනමින් පරීක්ෂණයක් කර විනය පියවර ගන්නැයි එම නගරාධිපතිවරුන් ලිඛිතව ඉල්ලීම් කර ඇති බවයි මහලේකම්වරයා සඳහන් කළේ.

වැලිගම නගරාධිපති පක්ෂ විනය කඩකර තිබේනම් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වා විනය පියවර ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.