ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කරන්නේ මහමඟ ත්‍රස්තවාදය ගේන්නද?

0

ආගමික කාරණාවක් පදනම් කොට ගෙන බුර්කාව තහනම් කළ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂව පදනම් කොට ගෙන ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් තහනම් කිරීමට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් යෝජනා කිරීම පදනම් විරහිත බවත් එවන් දෙයක් සිදු නොකළ යුතු බවත් සමස්ත ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය පවනවා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නිමල් සිරිපාලද සිල්වා ට ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් නිසා රටේ ආරක්ෂාව අනතුරට පත් නොවන බවට තම සංගමග අවධාරණය කළ බවත් ඔවුන් පවසනවා.

තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් හා ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් එම සංගමය විමසා සිටින්නේ එවන් යෝජනා සිදු කළ පාර්ශවයන් කවරේද යන වගත්, එසේ උපදෙස් හෝ යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් එම නිලධාරීන්ගේ හෝ කන්ඩායමේ අය සතු මූලික අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවාද යන වගත්, එසේ යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත්නම් එම නිලධාරීන්ගේ හෝ කන්ඩායමේ අය සතු මාර්ග ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වූ අන්තර්ජාතිකව පිළිගත හැකි අධ්‍යාපන සුදුසුකම් මොනවාද යන වගත් ය.