ගෙදර යන්න බය ජනපති සිරිසේන හදිසි නීතිය පිටින් මැතිවරණ කල් දැමීමේ සූදානමක……

0

පාස්කු ප්‍රහාරය සහ පසුගිය දිනවල මුස්ලිම්වරුන්ට එල්ල කළ ප්‍රහාර හා ඒ නිසා පනවා ඇති හදිසි නීතිය යටතේ ජනාධිපතිවරණය හා පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය නියමිත දිනට පවත්වා නොසිටීමේ හැකියාවක් ඇත්ද යන්න පිළිබඳව සලකා බලමින් ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සහ ආණ්ඩුවේ ප්‍රභලයින් පිරිසක් සාකච්ඡා පවත්වන බවට වාර්තා වේ.

හදිසි නීතිය යටතේ භාරකාර ආණ්ඩුවක් පත්කොට 2019 නොවැම්බර් මාසයේදි පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය මාස කිහිපයකට හෝ කල් දමා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත්දැයි එම ප්‍රභලයන් පිරිස ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කොට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එකි භාරකාර ආණ්ඩුව පිහිටුවීමේ යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාට යෝජනා කොට ඇත්තේද ශ්‍රිලංනීප ප්‍රභල මන්ත්‍රිවරුන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදි මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පරාජය වීමට අවධානමක් ඇති බැවින්ද මහමැතිවරණයේදි අඩු ආසන ප්‍රමාණයක් පමණක් ජයග්‍රහණය කිරීමට පමණක් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හැකියාව පවතින බැවින් භාරකාර ආණ්ඩුව පිළිබඳව යෝජනාව කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.