දින 52 ට සහය දෙන්න ජනපති බදුර්දීන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම් ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපා – සිරිසේන පාර්ශවයෙන් දැඩි බලපෑම්

0

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයාගේ දින 52 ක නිති විරෝධි ආණ්ඩුවට එකතු වෙන ලෙසට රිෂාඩ් බදුර්දීන් ඇමතිවරයාට ආරාධනා කළ දුරකතන සංවාදයේ රෙකෝඩින් ප්‍රසිද්ධ නොකරන්නැයි ජනාධිපතිවරයාගේ පාර්ශවයෙන් රිෂාඩ් බදුර්දීන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ඇතුළු මහින්ද අගමැතිගේ පාර්ශවයෙන් එම දින 52 ඇතුලත් ආණ්ඩුවට සහය දක්වන ලෙස බදුර්දීන් අමාත්‍යවරයාට ආරාධනා කළද එම ආරාධනා අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රතිකේෂ්ප කරනු ලැබීය.

එසේම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මේ සම්බන්ධයෙන් බදුර්දීන් අමාත්‍යවරයා සමග කළ සාකච්ඡාවේ හඩ පටය පවතින බව බදුර්දීන් පාර්ශවය ජනාධිපතිවරයා  වෙත මීට ටික දවසකට පෙර දැනුම් දී තිබේ.

ඒ අනුව ජනාධිපති පාර්ශවය රිෂාඩ් බදුර්දීන් පාර්ශවය වෙත පණිවුඩයක් ලබා ඇත්තේ එම හඩ පට ප්‍රසිද්ධ නොකරන ලෙසයි.

නමුත් පසුගිය දා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධ බවට චෝදනා කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හා ජනාධිපති සිරිසේන කටයුතු කරන්නේ දින 52 ආණ්ඩුවට සහය නොදැක්වීම නිසා බවට චෝදනා කරන බදුයුඩීන් පාර්ශවය  එම හඬ පටය ප්‍රසිද්ධ කරනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව මේ වන සාකච්ඡා කරමින් පවති.