බෞද්ධ දර්ශනය ජාතියකට සීමා වෙලා නෑ……. එය විශ්ව නීතියක්……. බෞද්ධාගම විකුණන් කන අය මගේ ආගම හොයන්න එපා!

0

රටේ පවතින වාතාවරණය හමුවේ පටු දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට ඇතැම් පිරිස් කටයුතු කරමින් සිටින බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසනවා.

ඊයේ (23) පාර්ලිමේන්තුවේ දි අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ තමන් බෞද්ධ විරෝධීයෙකු ලෙස ඇතැම් පිරිස් සාවද්‍ය ප්‍රචාර සිදු කරමින් පවතින බවයි.

පසුගිය මාස 4ක පමණ කාලය තුළ බෞද්ධ ආගමික ව්‍යාපෘති 4124ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 2090.945ක මුදලක් තමන් වෙන්කරදී ඇති බවත්, කතෝලික ව්‍යාපෘති 778ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 393ක්, හින්දු කෝවිල් ව්‍යාපෘති 2095ක්  සඳහා රුපියල් මිලියන 1076ක් සහ මුස්ලීම් පල්ලි ව්‍යාපෘති 1241ක් පැවසු අමාත්‍යවරයා ව්‍යාපෘති අතුරින් වැඩිම මුදලක් බෞද්ධ ව්‍යාපෘති, බෞද්ධ ශාසනය ආශ්‍රිත ව්‍යාපෘති සඳහා වෙන්කර ඇති නමුත් තමන්ට බෞද්ධ විරෝධියකු චෝදනා කරන බවත් පවසා සිටියා.

මේ රටේ බහුතරය  සිංහල බෞද්ධ වුවත් මේ රට සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ රට බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

බුද්ධ දර්ශනය රටකට, ජාතියකට, කුළයකට  ලෝකයට සීමාවූ දර්ශනයක් නොවන බවත් එය මුළු විශ්වයටම කතා කරන විශ්ව නීතිය බවත් බෞද්ධ දර්ශනය ආගමක් නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

එසේම තමා අදහන්නේ සහ විශ්වාස කරන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය බවත් ඇතැමින් පෙන්වම ශාසන ආලයට වඩා එය ශක්තිමත් බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

ඇතැම් චීවරධාරීන් බෞද්ධාගම යනුවෙන් මේ රටේ නමක් හදාගෙන උතුම් බෞද්ධ දර්ශනය වවාගෙන කෑම ගැන බෞද්ධයන් වශයෙන් අප කවුරුත් ලැජ්ජවිය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.