දින 52 කුමන්ත්‍රණයෙන් හා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු රජය නැවත සංවර්ධනය අරඹයි…….. ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන්ට කෝටි 5ක්

0

ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට රුපියල් කෝටි 5 ක මුලීක මුදලක් ලබන සදුදා නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ දුන් උපදෙස් අනුව ග්‍රාමීය මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් නගා සිටුවීම යළ ආරම්භ කිරීම සඳහා ඉහත මූලික මුදල යෙදවීමට නියමිතය.

ඊට අමතරව මෙරට පවුල් ලක්ෂ 6 කට අලූතින් සමෘද්ධි හිමිකම් ප්‍රදානය කිරීම මැයි මස 30 දින අම්පාරේදී ආරම්භ කිරීමට ද රජය කටයුතු යොදා තිබේ.

දින 52 ක රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය හා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු රටේ කටයුතු සාමාන්‍ය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ ගම්පෙරළිය, එන්ටප්‍රයිසස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන් වහාම ආරම්භ කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා සියලූ අංශ වෙත උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගා සිටුවීම සඳහා පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන්ට නිකුත් කරන ඊළග ප්‍රතිපාදනය ලබන මස මුල් සතියේ දෙන ලෙසද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ දුන් උපදෙස්වල සඳහන්ය.