ජනපති බබා විය …. අපි තොත්ත බබා වෙමු

0

පාස්කු ප්‍රහාරය සිදුවන බව  තමා විසින් දැන සිටි බවට පලවන දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා ප්‍රතිකේෂ්ප කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පවසනවා.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් නිකුත් කරන මාධ්‍ය නිවේදනයක සඳහන් කරන්නේ පොලිස්පතිවරයා, ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හෝ කිසිදු ආරක්ෂක අංශ නිලධාරියෙක් මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව තොරතුරු ලැබි ඇති බවට ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් නොකළ බවයි.