දූෂණයෙන් හා වංචාවෙන් තොර පොඩි මිනිසා රජ කරවන කාර්යශූර, අවංක රාජ්‍ය පාලකයෙක් බිහි කරමු!

0

රටේ ඉදිරිගමන, නායකත්වය හා ජාතික වැඩපිළිවෙල තීරණය කිරීමට මෙම වසරේදී ජනතාවට අවස්ථාව හිමිවන බවත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස නාමයෙන් එම ජනතා බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීමට තමන් ඇප කැප වන බවත් නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ, ඇහැටුවැව, ඇතිනිමලේ ඉදිකළ “ගජමුතුගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමිනි.

දූෂණයෙන් හා වංචාවෙන් තොර පොඩි මිනිසා රජ කරවන කාර්යශූර, අවංක රාජ්‍ය පාලකයෙකු බිහිකිරීම ජනතාවගේ එකම බලාපොරොත්තුව බවත්, එම ජනතා පැතුම ඉටු කිරීමට රණසිංහ ප්‍රේමදාස නාමයෙන් අප අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කරන බවත් අමාත්‍යවරයා  ප්‍රකාශ කළා.

රාජ්‍ය සම්පත් භාවිතා කළ යුත්තේ පාලකයින්ගේ සුඛවිහරණය උදෙසා නොව රටේ අසරණ පොදු ජනතාවගේ සුඛවිහරණය උදෙසා බැවින් පාලකයින් රටේ සම්පත් අඩුවෙන් භාවිතා කළයුතු බවත්, අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

අපේ රට සිංගප්පූරු රට මෙන්  දියුණු තත්ත්වයට පත් කිරීම ජනතාවගේ එකම බලාපොරොත්තුව බවත්, 2019 වසර එම ගමනේ හැරවුම් ලක්ෂය බවට පත් කිරීමට ජනතාවට අවස්ථාව හිමිවන බවද අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.