අසාද් සාලි, හිස්බුල්ලා ඉල්ලා අස්වෙයි…….. මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන්ද ඉල්ලා අස්වීමේ තීරණයක

0

රජය විසින් මුස්ලිම් ජාතිකයන් ආරක්ෂා කිරීමට ගන්නා අසාර්ථක ක්‍රියා මාර්ගයන්ට විරෝධය දැක්වීම සඳහා සියළුම මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් සාමුහිකව ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කොට ඇති බව අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

අද (03) අරලියගහ මන්දිරයේදි රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා හමු වීමෙන් අනතුරුව සිය තීරණය පිළිබඳව මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන් අගමැතිවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.

මේ අතර මීට සුළු වේලාවකට පෙර නැගෙහිර ආණ්ඩුකාර හිස්බුල්ලා සහ බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි ඉල්ලා අස්වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළා.