මම ඉල්ලන්නෙත් නෑ……….. මහින්දට සහය දෙන්නෙත් නෑ……

0

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට තමා ඉදිරිපත් නොවන බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු පොදුජන පෙරමුණ සහය නොදක්වන බවත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසා තිබෙනවා.

ඊයේ (04) පැවති කැබිනට් රැස්වීමෙන් පසුව එක්සත් ජාතික පෙරමුණු මන්ත්‍රිවරුන් හමුවේ ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා ඇතැයි වාර්තා වන්නේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තරුණ ජවයත්  සමඟ හරි මාර්ගයට එන්නේ නම් තම සහය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවන බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසා තිබෙනවා.

එමෙන්ම තම කිසිදු හේතුවක් යටතේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට හා ඔහුගේ කණ්ඩායමට සහය නොදක්වන බවත් ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇති අතර එම තීරණයට හේතුව දක්වා නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.