ශ්‍රී ලංකාව දැන් සම්පූර්ණයෙන් සුරක්ෂිතයි. සංචාරක කටයුතු මෙන්ම ආයෝජන කටයුතු වෙනුවෙන් බියක් සැකයක් නොමැතිව පැමිණෙන්න!

0

පසුගියදා සිදුවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හමුවේ පලුදු වී තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිතභාවය පිළිබද ගැටළුව මේ වනවිට සම්පූර්ණයෙන් පහව ගොස් ඇති බවත්, මේ වනවිට දිවයින නැවතත් පෙර තිබූ පරිදි සම්පූර්ණයෙන්ම සුරක්ෂිත බවත්, ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ක්‍රෙයිග් ඔන්ඩච්චි අවධාරණය කර සිටිනවා.

පසුගියදා විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක සමඟ එම අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදි අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂාව අතින් සම්පූර්ණයෙන් සුරක්ෂිතවී ඇති බවත්, එබැවින් පෙර පරිදි සංචාරක කටයුතු මෙන්ම ආයෝජන කටයුතු වෙනුවෙන් දිවයිනට පැමිණීමට බිය නොවන ලෙස ලෝකයේ සෙසු රටවලට විවෘත නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කැමති බව ක්‍රෙයිග් ඔන්ඩච්චි සඳහන් කර සිටියා.