පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන හොයන්න කමිටු ඕන නෑ……… සියළුම වගකීම් පොලිස්පති භාර ගත යුතුයි! – ජනපති පාර්ශවයෙන් චෝදනා

0

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සෙවීමට පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභා අනවශ්‍ය බවත් සියළු වගකීම අනිවාර්ය නිවාඩු යවා ඇති පොලිස්පති හා රාජ්‍ය නිලධාරින් විසින් භාර ගත යුතු බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරකුමාර දිසානායක පවසනවා.

ඊයේ (13) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළේ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ පොලිස්පතිවරයාට මුලින් තොරතුරු ලැබී තිබූ බවට හෙළි වී තිබෙන බවත්, නිලඇඳුම ගලවා 119 අංකයට එම තොරතුරු ලබාදුන්නේ නම් පොලීසිය එම පණිවිඩයට අනුව ක්‍රියාත්මක වන බවත් ය.

ආයතන සංග්‍රහයට අනුව රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට වගකීම පවරා තිබෙන බවත්, එම වගකීම කඩකළහොත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය මගින් දඬුවම් ලැබෙන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.