මර්ස් වෛරසය ඇමරිකාවටත්

0

මේ වන විට රටවල් 12ක පුද්ගලයන් 401ක් මර්ස් වෛරසයට ගොදුරුවී ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සොයා ගෙන තිබේ.

මෙම වෛරසයට ගොදුරු වීම නිසා පුද්ගලයන් 107ක් ජිවීතක්ෂයට පත්ව ඇති බවද සෞදි අරාබිය නිවේදනය කරයි.

එසේම මෙම වෛරසය මේ වන විට ඇමරිකාවටද ව්‍යාප්තවී වෙමින් පවතී .මෙම වෛරසයට ගොදුරුවු ප්‍රථම රෝගියා ඇමරිකාවෙන් වාර්තාවී තිබේ.

මෙම වෛරසය ඉදිරි දිනවලදී අනෙක් රටවලටද ව්‍යාප්ත වීමේ අවධානමක් පවතින බවද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනතුරු ඇගවීමක් සිදු කරයි.