සාහිත්‍යයෙන් සුපිරි වැඩක් -අදම අයදුම් කරන්න

0

ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ සාහිත්‍ය අනුකමිටුව විසින් සංවිධානය කරන “දහදිය සිත්තම” වැඩකරන ජනතා කලා උළෙල සදහා නිර්මාණ භාර ගැනීම මේ දිනවල සිදු වේ. කෙටි කතා, ගීත රචනා, කාව්‍ය රචනා, ගීත ගායනා ඇතුළු තවත් බොහෝ අංශ ඔස්සේ තරග පැවැත්වෙන අතර, තරග සදහා සහභාගි විය හැක්කේ රාජ්‍ය අංශ, අර්ධ රාජ්‍ය අංශ, වතු වැවිලි ක්ෂේත්‍ර සහා පෞද්ගලික අංශයේ ලොකු කුඩා ආයතන සේවකයන්ට පමණක් බවයි සංවිධායක මණ්ඩලය පැවසුවේ.

ඔබ කල යුත්තේ පහත සදහන් ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය පුරවා සභාපති, සාහිත්‍ය අනු කමිටුව, ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය, 259/9, සෙත්සිරි මාවත, කොස්වත්ත, තලංගම යන ලිපිනයට ජූලි මස 15 වනදාට ප්‍රථම යොමු කිරීම පමණයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු 011-2073288 / 071-8178268 / 071-8126075 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ ලබා ගත හැකිය.

DAHADIYA SITTAMA