ලිංගික ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය විෂය -පාසැල් විෂය ධාරාවට 06 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය ඇතුළත් කෙරේ !

0

06 වන ශ්‍රේණියේ සිට 13 වසර දක්වා පාසැල් ළමයින්ට ලිංගික ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය විෂය ඉගැන්වීමට පාර්ලිමේන්තු කාන්තා සහ ස්ත්‍රි පුරුෂභාවය පිළිබද ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.ළමා අපචාර,ලිංගික හිරිහැර සහ බාලවයස්කාර දැරියන් ගැබ් ගැනීම වැළැක්වීම පියවරක් වශයෙන් මෙම විෂය ඉගැන්වීම සදහා අවධානය යොමුවී ඇත.

නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මේ විෂය ඉගැන්වීම සදහා බස්නාහිර පළාතේ ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම ජුනි මාසයේ සිට ආරම්භ කරන බව එම ආංශික කාරක සභාවේ සභාපති කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රි තුසිතා විජේමාන්න පැවසුවා.විෂය ඉගැන්වීම සදහා පාසැල් ළමුන්ට ලබා දීමට අත්පොතක්ද සම්පාදනය කර තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් තුසිතා විජේමාන්න කියා සිටියේ ඒ ඒ වයස් සීමාවන්ට අවශ්‍ය ලෙස විෂය කරුණු එම අත්පොත්වල පෙළ ගස්වා ඇති බවත් ඔවුන් ලබන අත්දැකීම් අනුව ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ වන පරිදි විෂය පාසැල්වල ඉගැන්වීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.ඊයේ (25) පැවති වැඩමුළුවකට එක් වෙමින් මේ බව සදහන් කළා.