වතුකරයේ දරුවන් සුරක්ෂිත නෑ…..ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනු….!

0

වතුකරයේ ළමයින්ගේ අයිතීන් සුරක්ෂිත කර නිසි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින්  ඊයේ (15) ආගරපතන, නල්ලතන්නිය තේ වතුයායේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා.

මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා පාසල් ළමයින්, දෙමව්පියන්, තරුණ තරුණියන්, වතු කම්කරුවන් ඇතුලු ප්‍රදේශවාසීන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වී සිටියා.

මස්කෙළිය ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක