ඒකාධිපති වියරුව මැතිවරණ කොමිසම දෙකඩ කරයි…

0

මැතිවරණ කොමිසාරිස් ජනරාල් එම්.ඒ.පී.සී පෙරේරාට බලය පැවැරීම සම්බන්ධයෙන් කොමිසමේ සාමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් විරෝධය දක්වා තිබෙන අතර බලය පැවැරීමේ ලිපියට ඔහු අත්සන්කර නැති බව අනාවරණය වි තිබේ.මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ එක් සාමාජිකයෙකු වන මහාචාර්ය රතන්ජීව හූල් විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහිව පෙත්සමක්ද ගොනු කර තිබේ.

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම හා ඒ සම්බන්ධ කටයුතු සිදුකිරීම පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයන් අතර මත ගැටුමක් හටගෙන තිබේන අතර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ එක් මතයක් වී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් නීතිමය තත්ත්වය පැහැදිලි කර අධිකරණ තීන්දුවක් ලබා දෙනතුරු මහමැතිවරණය පැවැත්වීමේ කටයුතු නතර කළයුතු බවය.

අනෙක් මතය වී ඇත්තේ අධිකරණ තීන්දුව ලැබෙන තෙක් නොසිට ඉදිරියේදී ලැබෙන තීන්දුවකට ගරු කිරීමේ අභිලාෂයයෙන් මහමැතිවරණයට අදාලව මූලික කටයුතු සිදුකළ යුතු බවය.


Loading…