මහත්මා ගාන්ධිගේ 150 වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් පැළ 1600ක් සිටුවීම නුවරඑළියේ දි

0

මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ 150 වන ජන්මසංවත්සරය, ලෝක පරිසර දිනයසහ ජාත්‍යන්තර යෝගා දිනය සැමරීම සඳහා විශේෂ පැළ සිටුවීමේ උත්සවයක් 2019 ජුනි 20 වන දින නුවරඑළිය, ඩන්සිනන් වතුයායේ මහත්මා ගාන්ධි පුරම් හිදී සංවිධානය කර තිබිණ.

“ලෝකය සෑම මිනිසෙකුගේම අවශ්‍යතාවයන්ට ප්‍රමාණවත් නමුත් සෑම මිනිසෙකුගේම කෑදරකමට ප්‍රමාණවත් නොවේ”යන්න මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ ප්‍රකට කියමනකි. එතුමා ස්වභාව ධර්මයට අනුකූලව ජීවත්වීම සැමරීම සඳහා මෙම පැළ රෝපණය කරන ලදී. ස්වාභාවික පරිසරය පමණ ඉක්මවා භාවිතා කිරීම කෙරෙහි ලොව පුරා අවධානය යොමු වී ඇති අතර මෙවර යෝගාදිනයද සමරන ලද්දේ “දේශගුණික විපර්යාස වැළක්වීම සඳහා ක්‍රියාකාරී වෙමු” යන තේමාව යටතේය.

ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සහ කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය එක්ව සංවිධානය කළ මෙම අවස්ථාවේදී පැළ 1600 ක් මහත්මා ගාන්ධි තුමාගේ නමින් නම් කරන ලද ගම්මානයේ රෝපණය කරන ලදී. ඉන්දියානු මූල්‍ය ආධාර යටතේ ඉදිකරන ලද  එම ගම්මානය  පසුගිය වසරේදී ජනතා අයිතියට පත් කරන  ලදි.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මැතිතුමා, වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරයේ (PHDT) සභාපති වී. පුත්තිරසිගමනි මැතිතුමා හා ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ සංවර්ධන සහයෝගීතා උපදේශක ඩී. සී. මංජුනාත් මෙම පැළ ජනතාව වෙත ලබාදුන් අතර සංකේතාත්මකව පැළ සිටුවීමද සිදු කළා.