මැතිවරණ කොමසාරිගේ ප්‍රසාදය…… සියළු අපේක්ෂකයෝ වත්කම් බැරකම් පෙන්වයි……

0

සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල අපේක්ෂකයින්ගේ ස්වකීය වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ලබා දීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කළ ඉල්ලීමට සියලුම දේශපාලන පක්ෂ හා නියෝජිතයින් එකගවීම ගැන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සිය සතුට පළ කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කරනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අනුව පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන අපේක්ෂකයින් දහදෙනෙක් අද දින නාම යෝජනා සඳහා ඇප තැන්පත් කළ කර ඇති අතර හිටපු හා වත්මන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දහ දෙනෙක් ස්වාධීන අපේක්ෂකයින් ලෙස හා ලියාපදිංචි නොවූ දේශපාලන පක්ෂයක අයෙක් වෙනුවෙන් ඇප තැන්පත් කර තිබේ.

අද දින මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හා පොලිස්පතිවරයා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් තරග කිරීමට අපේක්ෂිත දේශපාලන පක්ෂ හා ඇප තැන්පත් කරන ලද නියෝජිතයින් සමඟ සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදී.

මෙම සාකච්ඡාවේදී නාමයෝජනා භාර ගැනීමට අදාළ කටයුතු, රථවාහන සැලැස්ම, නාමයෝජනා ශාලාවට ඇතුළුවන තැනැත්තන් පිලිබඳ තොරතුරු ඔවුන්ට පැහැදිලි කරන ලදී.

ඡන්ද විමසීමේ දී ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ඡන්ද කාර්යාල නීති රීති, විධිවිධාන පැහැදිලි කරන ලදී.

දැනට ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ප්‍රචාරක පුවරු ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉවත් කරන ලෙස සියලුම සිය දේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉවත් කරන ලෙස සියළුම දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් ගෙන් ඉල්ලා සිටින ලද අතර 2019 ඔක්තොම්බර් 7 දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ට පසු සියලු ප්‍රචාරක පුවරු ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස පොලිසියට දන්වන ලදී.