පලිගැනීමේ දේශපාලනයක් අපිට නෑ…… කැට තියලා කියන්නේ තව අවුරුදු 25කට එජාප බලය හොල්ලන්න බෑ….!

0

එදා පැවති දුර්දාන්ත පාලනය ඉවත් කොට බියෙන් සැකෙන් තොරව ජීවත් වීමේ අයිතිය ජනතාවට ලබා දීම 2015 සිය ආණ්ඩුවට හැකි වූ බව අමාත්‍ය රවි කරුණානායක පවසනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩලය අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“අද අපි මේ කොළඹ බලමණ්ඩලය වශයෙන් රැස් වෙලා සිටින්නේ වැදගත් පණිවිඩයක් ලබාදෙන්නයි. ලක්ෂ 16 ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් කොළඹ ප්‍රදේශයේ තිබෙනවා. ඡන්ද මධධ්‍යස්ථාන 1166 ක් තිබෙනවා. මේ තුළින් නොවැම්බර් 16 දා ගෙයින් ගෙට, හදවතින් හදවතට කතා කරලා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 230,000 කට වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ජනාධිපතිවරණය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජයග්‍රහණය කරවනවා කියලා මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි.

අපි මේ බලය ලබාගන්නේ අපේ අහිංසක මහජනතාවට සේවය කරන්නයි. 2015 ජයග්‍රහණය ලබාගත්තෙත්, ජනතා සිතුම්පැතුම් ඉටු කරන්නයි. නමුත් අපට ඒක සම්පූර්ණයෙන් කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් එදා පැවති දුර්දාන්ත පාලනය ඉවත් කරලා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්න අපට හැකිවුණා. ඒ තුළින් බියෙන් සැකෙන් තොරව ජීවත්වීමේ අයිතිය ජනතාවට ලබාදෙන්න අපට හැකිවුණා. රටේම ජනතාව එය පිළිගන්නවා. තරුණ තරුණියන්ගේ රැකියා ගැටළුව, දේශපාලන පලිගැනීම්, ආදි ගැටළු කිසිවක් අපට පැහැදිළි ලෙස විසදගන්න බැරිවුණා. ඒ නිසයි අපි මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්ම ජනාධිපතිවරයෙක් පත්කරගෙන, වසර ගණනාවක් තිස්සේ පාක්ෂිකයන්ට සිදුවන අසාධාරණකම් වලට සාධාරණ විසදුම් ලබාදෙන්න අපි තීරණය කළේ. මෙවර ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් පස්සේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවත් වසර 25 කට සොලවන්න බැරි වේවි

හිතන්නෙපා මෙම ජනාධිපතිවරණය ලේසිපහසු කාර්යයක් කියලා. අපට දිනන්න ඕන ලක්ෂ 70 කට වඩා ඡන්ද ලබාගෙන, එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේම ජනාධිපතිවරයෙක් පත්කල යුතුයි. 2015 දී අපි ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කළේ 162,000 කව වැඩි ඡන්දයකින්. ඊට පස්සේ අගොස්තු මාසෙ 25 වනදා වනවිට මහා ඡන්දය තියලා, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය 178,000 කින් ජයග්‍රහණය කළා. අද අපිට ඡන්ද ප්‍රමාණය 7% ක වර්ධනයක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ජනාධිපතිවරණය 235,000 ක වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් අපි ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා මම කිව්වේ. ඒ සදහා අපි කතාව නවත්තලා වැඩ ආරම්භ කල යුතුයි. මේ මාසේ 10 දා පවත්වන අපේ ප්‍රථම රැළියත් සමගින් අපි අපේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීමේ ගමන ආරම්භ කරනවා. කොළඹින් වගේම රටේ සැම තැනකින්ම මේ සදහා පැමිණීම අවශ්‍යයි. ඊට පසුව  අපි ගෙයින් ගෙට යාමේ වැඩසටහන පියවර 03 ක් යටතේ සිදුකිරීමට සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. සෑම ආසනයකම රැස්වීම 15 ක් බැගින් පැවැත්විය යුතුයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සෑම විටම ඡන්දයකට සූදානම් පමණක් නොවෙයි, සෑම ඡන්දයක්ම ජයග්‍රහණය කරන්නත් සුදානම්.

අපිට පළිගැනීම් දේශපාලනයක් නැහැ. මුළින්ම අපි ජාතික ආරක්ෂාව ගැන සිතිය යුතුයි. ඒ වගේම ආර්ථිකය මෙන්ම සංවර්ධනය ගැනත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. රටේ එකීයභාවය රැකගෙන, පුළුල් බලය විමධ්‍යගත කිරීමක් සිදුකළ යුතුයි. ඒ වගේම සාර්ථක මෙන්ම කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් බිහිකළ යුතුයි. එය වැඩකළ හැකි පිරිසකගෙන් සමන්විත විය යුතුයි. අපිට සම්පූර්ණ ආණ්ඩුවක් තිබුණේ නැහැ. මාස 15 ක් තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගැටළු තිබුණා. ආණ්ඩුව කඩා වැටුණා. ආර්ථිකය අස්ථාවර වුණා. මේ නිසා අපට ජනතාවට සහන සලසන්න නොහැකි වුනා.  මෙන්න මේ නිසයි අපි ඉල්ලන්නේ අපි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපි අපේ බලය පෙන්වමු.” අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන්කළා .