අපේක්ෂයින් 35 යි……….., ඡන්ද ප්‍රතිකාව අඩි 2 යි……..

0

ඉතිහාසයේ වැඩිම දිගකින් යුතු ඡන්ද පත්‍රිකාව මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා යොදා ගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කරනවා.

ඊයේ (07) ජනාධිපතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකයින් 35 දෙනෙකු නාමයෝජනා භාර දීමත් සමඟ අඩි දෙකක ඡන්ද පත්‍රිකාවක් එම අපේක්ෂයන්ගේ නම් ඇතුලත් කිරීමට අවශ්‍ය වන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දෙන්නේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා මාධ්‍ය ආයතන හා පැවති සාකච්ඡාවකදි මේ බව ප්‍රකාශ කළ අතර මේවන විට ආදර්ශ ඡන්ද පත්‍රිකාව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇතැයිද ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා.

මේ අතර අද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පවසා සිටින්නේ මෙවර ජනපතිවරණයට වාර්තා ගත අපේක්ෂකයන් 35ක් ඉදිරිපත්ව ඇති හෙයින් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කාර්යය ප්‍රමාද වෙනු ඇති බව යි.

එසේම ඡන්ද පෙට්ටි නැවත සකස් කිරීම හෝ ප්ලාස්ටික් ඡන්ද පෙට්ටි ආනයනය කිරීමට සිදුවීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් ගැනීමට සිදුවෙනු ඇති බවත් ජනපතිවරණය සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි වියදමක් දැරීමට සිදුවෙනු ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා අද (08) නිකුත් කළ නිවේදනය,