සහරාන්ට පඩි ගෙවපු අය හකීම්ගේ ෆෝටෝ එක ගැන හොයනවා…….

0

රජයේ මුදල්වලින් සහරාන්ට පඩි ගෙවූ අය අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කිරීමට අද උත්සාහ දරමින් සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ප්‍රකාශ කළා.

කැකිරාව ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදි අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන්කර සිටියා.

“හකීම් ඇමතිවරයා සහරාන් එක්ක ඉන්නවා කියන ඡායාරූප තිබ්බාට මම ඊට ඉස්සල්ලා අහනවා සහරාන්ලට පඩි ගෙවන, සහාරාන් ලව කුලියට අරගත්ත මිනිස්සු කුලියට අරගෙන තියා ගත්ත මිනිස්සු අද ඡන්දය ඉල්ලනවා ඒ අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද් මේ රටේ ජනතාව ගන්න තීන්දුව. ඒ නිසා හකීම් ඇමතිවරයා සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ අවධානය යිප්මු කළ යුතුයි. හැබැයි ඒත් මේකේ සත්‍ය මොකද්ද කියලා අපි සෙවිය යුතුයි. සත්‍ය හොයා ගත්තාට පස්සේ අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්.”  මන්ත්‍රිවරයා පවසාසිටියා .LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here