වතුකරයේ ජනතාව උත්සවශ්‍රියෙන් දීපවාලි සමරයි…….!

0

වතුකරයේ හින්දු ජනතාව ආගමික වතාවන්වලට මුල් තැන දෙමින් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් දිපවාලි උත්සවය සමරයි.ප්‍රධාන ආගමික උත්සවය හැටන් ශ්‍රි මාණික්‍ය පිල්ලයාර් කෝවිලේදි පැවැත්වුණා.

අදට (27) යෙදි ඇති දිපවාලි උත්සවය වතුකරයේ ජනතාව ආගමික වතාවත්වලට මුල් තැන දෙමින් අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරනු ලබයි.

දිපාවලි උත්සවයේ වතුකරයේ ප්‍රධාන ආගමික උත්සවය හැටන් ශ්‍රි මාණික්‍ය පිල්ලයාර් හින්දු කෝවිලේ දි එහි ප්‍රධාන පුජක බ්‍රහ්ම ශ්‍රි පුර්ණ චන්ද්‍රානන්ද ගුරුක්කල්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම හින්දු කොවිලේදි අද උදැසන පැවැත් වුණි.

දිපාවලි ප්‍රධාන ආගමික පුජාවට වතුකරයේ හින්දු භක්තිකයන් විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටියා.

වතුකරයේ ජනතාව  ඊයේ (26) රාත්‍රි දිපාවලි උත්සවය රතිඤ්ඤා දල්වමින් පිලි ගන්නා ආකාරයක් අප කැමරාවේ සටහන් විය.