හිතල ගත්තු තීරණයක් නොවැම්බර් 02 වෙනිදා…….

0

රාජිත දිසානායකගේ ‘හිතල ගත්තු තීරණයක් නාට්ය නොවැම්බර් 02 (සෙනසුරාදා) සවස 07ට ලයනල් වෙන්ඩ්ට් හිදී වේදිකා ගත කෙරේ.

‘සමබිම’ අනුග්‍රහයෙන් වේදිකා ගත කෙරෙන හිතල ගත්තු තීරණයක් නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර සමබිම කාර්යාලයෙන් සහ ලයනල් වෙන්ඩ්ට් රංගහලෙන් දැන් ලබා ගත හැක.

වීරයා මැරිලා, සිහින හොරු අරන්, ආපහු හැරෙන්න බෑ, ආදර වස්තුව, නැතුව බැරි මිනිහෙක් ඇතුළු රසික විචාර අවධානයට පාත්‍ර වූ නාට්‍ය රැසක් නිර්මාණය කළ රාජිත දිසානායකගේ නවතම නිර්මාණය, ‘හිතල ගත්තු තීරණයක්’ ස්ත්‍රි පුරුෂ ආදරය පිළිබඳ ආදරයෙන් බලන්නට පෙළඹවීමකි.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here