අලි සබ්‍රිට එරෙහිව බොදුබලසේනා දිලන්ත

0

ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්‍රි විසින් පසුගිය දා බොදුබල සේනා සංවිධානය විසින් රටේ ජාතිවාදි කලබල ඇති කළ බවට චෝදනා කරමින් සිදු කළ ප්‍රකාශය හරහා තමාට අපහාසයක් සිදු බව බොදුබල සේනා සංවිධානයේ දිලන්ත විතානගේ සඳහන් කරනවා.

එම හේතුව නිසා තමාට හා සිය පවුලට අපහාසයක් සිදු වූ බව හා ඒ හරහා ජීවිත ආරක්ෂාව තර්ජානයක් ඇති වී ඇති බව පවසමින් දිලන්ත විතානගේ විසින් නීතිඥ අලි සබ්‍රි ට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ද ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා.

අලුත්ගම ප්‍රාහරවලට බොදු බල සේනාවේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරි ලෙස මා සම්බන්ධ යැයි හැගෙන ලෙස ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබ්රි මයා කළ චෝදනාව දෙරණ නාලිකාව මගින් 2019 නොවැම්බර් 9 රාත්‍රී 10 ප්‍රවෘත්ති මගින් හා ඊට පසු දින උදේ අරුණ වැඩසටහන. (https://youtu.be/hAak_XPqDes) මගින් කල ප්‍රකාශය නිසා

1)මා හා පවුලේ අයට අපහාසයක් වි ඇති අතර
2)දරුණු මිනීමරු ත්‍රස්තවාදයක් ඇති සමයක මෙවැනි ප්‍රකාශයක් පෞද්ගලිකව මා ඉලක්ක කිරීමෙන් මා හට හා පවුලේ අයගේ ආර්ක්ෂාවට තර්ජනයක් එල්ලවීමේ හැකියාවක් සදහා අවස්ථා නිර්මාණය වී ඇති බැවින්

මේ පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් කොට මා හා පවුලේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි

දිලන්ත විතානගේ

615, නාවල පාර, ,රාජගිරිය

දිලන්ත විතානගේ විසින් පවසන ලබන ප්‍රවෘත්තිය පහතින්,