දෙවන මනාපය පිළිබඳ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සිය වගකීම පැහැර හැරියාද?

0

2020 ජනපතිවරණයට තව ඇත්තේ දින කිහිපයක් පමණයි. ජනපතිවරණයේදී මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා දෙස පක්ෂවිපක්ෂ මැදිහත් සියලු දෙනාගේ පූර්ණ අවධානය යොමුවී අවසන්.

මෙවර ජනපතිවරණය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත්ව ඇති අපේක්ෂක ප්‍රමාණය විශාල වීම නිසා මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය කෙරේ අවධානය වඩා සියුම් ලෙස තියුණු ලෙස වැඩි වෙමින් පවතිනව.

ඒ අතරින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ වර්තමාන හැසිරීම සහ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි අවධානයත් වැඩියි.

මැතිවරණයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සිදුකළ යුතු පූර්ව දැනුවත් කිරීම් මෙතෙක් නිසිලෙස ඉටුකළ ආකාරයේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇති කරනවා.

මනාපය සලකුණු කරන ආකාරය එහි වලංගු අවලංගු වන ආකාරය , දෙවන මනාපය ලකුණු කිරීම,  එය වලංගු වන ආකාරය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ජනතාවට පැහැදිළි කළ යුතුයි.  එය ඔහුගේ නිල වගකීමයි.

එසේම එහි ව්‍යාකූලත්වයන්ද ඔහු පැහැදිළි කළ යුතුයි. දෙවන මනාපය වලංගු වන ආකාරය සහ නිවැරදිව භාවිත කිරීම පැහැදිළිකිරීම ඔහුගේ වගකීමක්.

එහෙත් කිසියම් හේතුවකින් මෙතෙක් ඔහු ඒ වගකීම ඉටුකර නැහැ .එය ජනතාව තුළ සැකයක් සහ විමතිය දනවන්නක්.

කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යය බහුලත්වය නිසා එය සිදුවූවා යැයි කෙනෙකුට තර්ක කල හැකියි. එහෙත් එය නිල කාර්යභාරය සමඟ නොගැලපෙන්නක්. ඔහුගේ වර්තමාන හැසිරීමම සැකයට තුඩුදෙන්නක්.  ඒ සඳහා සාධක ගණනාවක් අවධානයට ගන්න ඕන.

දෙවන මනාපය පිළිබඳ ආකූල ව්‍යාකූල ඇතිවීමෙන් අවාසි සැලසෙන ජනපතිධූර අපේක්ෂකයා වන්නේ සෘජුවම සජිත් ප්‍රේමදාසය.

ඒ නිසා එහි වාසිය සැලසෙන්නේ ගෝටාබය රාජපක්ෂ ජනපතිධූර අපේක්ෂකයාට.  පළමු මනාපය ගණනය කිරීමෙන් පසු යම් හෙයකින් එහි පැහැදිළි දේශපාලන නැත්නම් දෙ වැනි මනාපය ගණනය කරනවා. දැන් තිබෙන දේශපාලන යථාර්ථය අනුව දෙවැනි මනාපය සඳහා වැඩි ඉඩක් පවතින්නෙ සජිත්ට.

ඒ නිසා දෙවැනි මනාපය සලකුණු කිරීම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා කටයුතු නොකිරීමෙන් යම්  පක්ෂග්‍රාහී බවකින්ක ටයුතු කරන බව පැහැදිලිව පෙනෙන කාරණයක්.

සාධාරණ නිදහස්, යුක්තිගරුක මැතිවරණයක් පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් බිඳ දැමීමක්. ජනතාව සතු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කැමැත්ත  සහඅවකාෂය වක්‍ රආකාරයකින් නොතකා හැරීමක්.

එම ක්‍රියාවලිය කොමසාරිස්වරයාට මෙතෙක් නොතකා හැර ඇති ආකාරයන් ඔහු ගෝටාභය රාජපක්ෂ ජනපතිධූර අපේක්ෂකයාට වාසි සැලසෙන ලෙසත් සජිත්ප්‍රේමදාසට එහි අනිවාර්ය අවාසිය සැලසෙන බවත් පැහැදිළියි.

කොමසාරිස්වරයා සිදුකරන ක්‍රියාවන් සහ කතා තුළදීත් එ ක් අපේක්ෂයෙක් ප්‍රවර්ධනය සහ එහි වාසි ය අනෙකා වෙත පැවරීමේ සියුම් සිද්ධින් ගණනාවක් හඳුනා ගත හැකියි.

මාධ්‍ය පිළිබඳ නියාමනයේදී ඔහුගේ හැසිරීම ප්‍රශ්න ගණනාවක් මතුකරනවා. සාම්ප්‍රධායික මාධ්‍ යහැසිරීමේදී රාජ්‍යවිද්‍යුත් මාධ්‍ය  කෙරෙහි ඔහුගේ යම් යම් බලපෑම්සිදුවුණා.

එහෙත් කිසිදු පෞද්ගලික විද්‍යුත් මාධ්‍යයක්  ඔහුට මැතිවරණ නීතිය අනුව නියාමනය කළ නොහැකි වුණා. මැතිවරණ ව්‍යාපාරය තුළදී ජාතික රූපවාහිනිය සහ ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔහුගේ වාරණයට හසුවුනා.

ඒ සඳහා යම්යම් නියාමනයන් පැණවුණා. එහෙත් ගෝටාභය රාජපක්ෂ වෙනුවෙන්සෘජුවම පෙනීසිටින හිරු සහ දෙරණ නාළිකාවන්හි වෛරී ප්‍රකාශන, මඩප්‍රචාරණ, විකෘතිකිරීම්, සාවද්‍ යවිවරණයන්, මඩ නිෂ්පාදනයන්විද්‍යුත්මාධ්‍ය හරහා සැලසුම් සහගතව ප්‍රචාරය කිරීම ඔහුට පාලනය කළ නොහැකි වුණා.

දේශපාලන වේදිකාව උණුසුම් කළ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් යෝජනා කළ නොමිලේ සනීපාරක්ෂක තුවා ලබාදීමට අදාළව ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය වූ “පෑඩ්මෑන් ” සිනමා පටය විකාශය කිරීම ස්වාධීන රූපවාහිනියට සීමා පැනවීම්කළා.

ජාතික රූපවාහිනියට යම්යම් නියාමනයන් පැණවුණා. එහෙත් වෙනත් කිසිදු ස්වාධීන සහ පෞද්ගලික මාධ්‍යනියාමනයට ඔහු අපොහොසත්වුණා. එය කිසිසේත් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලියක් වන්නේ නෑ. එය නියාමනය කල නොහැකියි. එසේ නොකෙරෙන්නේ නම් ඉන් ජනතාවගේ නිදහස්සාධාරණ ස්වාධීන සහ තීරණ ගැනීමේ අයිතිය අහිමි වීයන බව පැහැදිළියි.

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා මේ සිදුකරමින් සිටින්නේ ඒ ජනතාව සතු ශුද්ධවූ තීරක බලයට බලපෑම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ද යන්න අපැහැදිළියි.එය හොඳ තත්ත්වයක් නොවන බව නම් පැහැදිළිව සඳහන් කල යුතුය.

මාධ්‍යඅ අවකාශයන් පාලනය කිරීම හෝ නියාමනය මැතිවරණ ව්‍යාපාරයකදී සාධාරණ හෝ යුක්ති සහගත එකක් වන්නේ නෑ. සරල සමාජ යථාර්ථය වන්නේ දියුණු සන්නිවේදන සමාජයක මෙවැනි සාම්ප්‍රධායික සන්නිවේදන මාධ්‍ය නියාමනය කල නොහැකි බවයි.

එය කල හැකි නම් කල යුතු නම් එය වඩා සාධාරණව යුක්ති සහගතව ඉටු කල යුතු බවයි. අනෙක් අතට සාම්ප්‍රධායික මාධ්‍ය වෙත කෙතරම් බලපෑම් සිදුකල හැකි වුවත් නව මාධ්‍ යවෙත කිසිදු බලපෑමක් සිදුකල නොහැකි තත්ත්වයකදී ඒ සියල්ල ගෝටාභය කඳවුර විසින් අති විශාල මුදල් පොම්ප කිරීම විසින්මුලුමනින්පාලනය කරන ස්වභාවයකදී අනෙක් අපේක්ෂකයන්ට තිබෙන සීමිත අවකාශයන් පවා සීමා කිරීමෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා මේ සිදුකරමින් සිටින්නේ සාධාරණ යුක්ති සහගත මැතිවරණයක් පිළිබඳ අපේක්ෂාවන් කෙමෙන් බිඳ වැටෙන බවයි.සීමාවන් පැණ වෙන්නේ නම් එය සියලු අපේක්ෂකයන්ට සාධාරණය ඉටුකරන ආකාරයට සිදුවිය යුතුයි.

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පිළිබඳ විවිධ චෝදනාවන්ද මතුවෙමින් පවතී. ඔහු අධික ලෙස මත්පැනට ගිජුවූ වෙකු බවත්සවස පවසන දේ උදෑසන වනවිට අමතක වන ජාතියේ පුද්ගලයකු බවත් වාර්තාවේ.

ඔහුගේ බොහොමයක් මේ නිසා වගකීමෙන් තොර පක්ෂග්‍රාහි    ක්‍රියාවන්  බවත් වාර්ථ වෙනවා. එනිසා ජනතාවගේ මතය පැහැදිළි වන වඩා සාධාරණ යුක්ති සහගත මැතිවරණයක් වෙනුවෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සිය නිල ක්‍රියාවලිය වඩා ස්වාධීනව අපක්ෂපාතීව සිදුකළ යුතු බව පැහැදිළිය.