අමෙරිකානු ආදයම් බදු ලැයිස්තුවෙත් ගෝඨාගේ නම නෑ…… ස්ථීර වශයෙන්ම ගෝඨා තවමත් අමෙරිකානුවෙක්!

0

අමෙරිකානු ෆෙඩරල් රෙජිස්ට්‍රයේ තියා අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය නිකුත් කරන ආදායම් බදු ලැයිස්තුවේද ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නාමය ඇතුලත් නොවන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් වාස් ගුණවර්ධන සඳහන් කරනවා.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු අමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අතර එම ක්‍රියාවලිය ආයතන 22 හරහා ගමන් කරන බව ද සඳහන් කළා.

“අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය මගින් නිකුත් කරලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලා පෙන්වන සහතිකයෙන් තේරෙන්නේ තවමත් එම ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙලා නෑ කියලා. ඒ සනාථ වීම එක්ක එතුමා තවමත් අමෙරිකානු පුරවැසියෙක් කියලා තහවුරු වෙනවා. මේක හරි සරලයි. අලි සබ්‍රි කියන නීතිඥතුමා එක පාරක් එක දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත්කළා , ඒකේ අත්සන නෑ, ඊට පස්සේ තව එකක් දැම්මා, ඊට පස්සේ තව එකක් ඔක්කෝම අත්සන් කරලා මුද්දර ගහලා ඔක්කෝම කරලා දැමිමා. හෘද සක්ෂිය අනුව මේ රටේ ජනතාවට බොරු කරන්න බෑනේ. අලි සබ්‍රි මැතිතුමා කියනවා මේ රටේ ජනතාවට ඒක පෙන්නන ඕනේ නෑලු. ජන්දේ දෙන්නේ කවුද ඡන්දේ දෙන්නේ ජනතාව.” සජින් වාස් මෙහිදි පවසා සිටියා.