පොහොට්ටුව මැතිවරණ නීති කඩයි…… ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැකීමට මැ. කො හමුදාව කැඳවයි!

0

මැතිවරණ නීති රීති වලට ගරු කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ජනාධිපතිවරණ සමයේ කටයුතු කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පොලිසිය හා අදාළ වගකිව යුතු ආයතන කොතරම් ඉල්ලා සිටියද ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මැතිවරණ මෙහෙයුම් කණ්ඩායම් දිගින් දිගටම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන බවට වාර්තා වෙනවා.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශ වල ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන අසල හෝ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වලට ප්‍රවේශ මාර්ගයේ සිය මැතිවරණ ලකුණ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට පොදුජන පෙරමුණ කටයුතු කොට ඇති අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නාමයෙන් එම නීතිවිරෝධී ප්‍රචාරණ ය වසන් කිරීම ට යුධ හමුදාවේ සහය ලබා ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කොටඇත .

මේ වන විට මාර්ග මත තින්ත ආධාරයෙන් ඇද ඇති එම සලකුණු කලු තීන්ත යොදා ආවරණය කරන ආකාරය අප වාර්තාකරුවන් විසින් ඡායාරූප ගත කොට ඇත.

කෙසේවෙතත් මෙලෙස මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන පිරිසට එරෙහිව දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා බව පොලිසිය සඳහන් කළා.