කැබිනට් 15යි, රාජ්‍ය 40 යි, නියෝජ්‍ය 15 යි……. එකතුව 70 යි…….!

0

නව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යටතේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් අද (27) ජනාධිපති ලේකම් කාර්‍යාලයේදි දිවුරුම් දුන්නා.

ඒ අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 40 ක් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 15ක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

මීට පෙර කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 15 දෙනෙකු නව රජය යටතේ පත් වූ අතර ඒ අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ එකතුව 70 ක් බවට පත් ව තිබෙනවා.

එසේම කැබිනට් අමාත්‍යධූරයක් හිමි ව තිබු චමල් රාජපක්ෂ වෙත රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරය හිමි වීම විශේෂත්වයක්. රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ය.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරු

01.චමල් රාජපක්ෂ –  රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති

02.වාසුදේව නානයක්කාර – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමැති

03.ගාමිණි ලොකුගේ – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

04.මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – වාරිමාර්ග  සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන  රාජ්‍ය ඇමැති

05.එස් බී දිසානායක – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

06.ජොන් සෙනෙවිරත්න – ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

07.මහින්ද සමරසිංහ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

08.සී.බි.රත්නායක – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

09.ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති

10.සුසන්ත පුංචිනිලමේ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිපාන ව්‍යවසාය රාජ්‍ය ඇමැති

11.අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ හා පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය ඇමැති

12.සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – ඡාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය ඇමැති

13.ප්‍රියංකර ජයරත්න – දේශිය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

14.රංජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

15.මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – විදුලිබල රාජ්‍ය ඇමැති

16.දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති 

17.රෝහිත අබේගුණවර්ධන – බලශක්ති රාජ්‍ය ඇමැති

18.දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති

19.ලසන්ත අලගියවන්න – රාජ්‍ය කළමනාකරණ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

20.කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

21.අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

22.තිලංග සුමතිපාල – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය ඇමැති

23.මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා  – මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය ඇමැති

24.විජිත බේරුගොඩ  – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති 

25.රොෂාන් රණසිංහ – මහවැලි සංවර්ධන හා රාජ්‍ය ඇමැති 

26.ජානක වක්කුඹුර – අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති

27.විදුර වික්‍රමනායක – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති

28.ෂෙහාන් සේමසිංහ – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය ඇමැති

29. කණක හේරත් – වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

30.දිලුම් අමුණුගම – ප්‍රවාහන හා සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය ඇමැති

31. ලොහාන් රත්වත්තේ – මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

32. විමලවීර  දිසානායක – වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය ඇමැති

33.ජයන්ත සමරවීර – පරිසර රාජ්‍ය ඇමැති

34.සනත් නිශාන්ත පෙරේරා – ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති

35.තාරක බාලසුරිය – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැතිLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here