මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය ඉල්ලා අස්වෙයි?

0

මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට අවශ්‍ය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත දැනුම් දී ඇති බව කතානායකවරයා වෙත දැනුම් දුන් බව කතානායක කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කතානායක කාර්යාලය නිවේදනය කරන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ එම ඉල්ලීමට කතානයකවරයා එකඟ නොවු බවයි.

විශේෂයෙන්ම පසුගිය ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් සභාපතිවරයාගේ නා‍යකත්වය යටතේ මැතිවරණ කොමිසන් සභාව ඉටුකළ විශිෂ්ඨ කාර්යභාරය කතානායකවරයාගේ අගය කිරීමට ලක් වූ බවත් මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ හඳුනාගෙන ඇති වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරිම සඳහාත්, ඉදිරියේදී එළඹන තීරණාත්මක මැතිවරණ ප්‍රශස්ත අන්දමින් මෙහෙයවීම සඳහාත් මහින්ද දේශප්‍රියගේ මෙහෙයවීම වැදගත් බව කතානායකවරයා මෙහිදි සඳහන් කොට ඇති බව කතානායක කාර්යාලය නිවේදනය කර තිබෙනවා.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here