මගි ප්‍රවාහන දුම්රියන්හි රියදුරන් සිදු කරන නිති විරෝධි ක්‍රියාවක් මාට්ටු!

0

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ කොළඹ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන ඇතැම් මගි ප්‍රවාහන දුම්රියන් වල එන්ජිම තුල දුම්රිය රියදුරන්ට හිතවත් හෝ පවුලේ ඥාතින් ගමන් කරන අයුරු හා එනජිම තුල රැදි සිටිමින් ජංගම දුරකථනයක් මගින් ඡායාරුප ගන්නා ආකාරයක්ද අප වාර්තාකරුවන්ගේ කැමරාවට හසුව තිබේ.

මගි ප්‍රවාහන දුම්රියන්වල එන්ජිම තුල දුම්රිය රියදුරන් හැර වෙනත් අයට ගමන් කිරිම දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කර ඇත.

අත්‍යවශ්‍යය රාජාකාරි කටයුත්තකට පමණක් දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ විධායක නිලධාරියෙකුට දුම්රිය එන්ජිම තුල ගමන් කිරිමට දුම්රිය සමාන්‍යාධිකාරිවරයා විසින් අවසර ලබා දි ඇත.

මගි ප්‍රවාහන දුම්රියන් තුල මැදිරිවල ආසන නොමැති මගින් සහ දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්  දුම්රිය මැදිරියේ හිටගෙන හෝ පාපුරුවේ බිම වාඩි වි ගමන් කරන අයුරු දක්නට ලැබේ.

කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වු පොඩි මැණිකේ දුම්රියට හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේදි දුම්රිය එන්ජිම තුලට ගොඩ වු කුඩා ළමුන් ඇතුළු පිරිසක් ගමන් කරන අයුරුද කැමරා කාචයේ සටහන් විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙකුගෙන් කල විමසුමකට එම නිලධාරියා කියා සිටියේ දුම්රිය එන්ජිම තුල දුම්රිය සමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ අවසරයක් මත  අත්‍යයවශ්‍යය රාජකාරි කටයුත්තක් සදහා පමණක් විධායක නිලධාරියෙකුට දුම්රිය එන්ජිම තුල ගමන් කල හැකි බවයි.

පිටස්තර පුද්ගලයන් දුම්රිය එන්ජිම තුල ප්‍රවාහනය කිරිම සහ දුම්රිය එන්ජිම තුල සිට ඡායාරුප ගැනිම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් බවයි එම නිලධාරිවරයා කියා සිටියේ.

සටහන සහ ඡායාරූප -හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ