රාජ්‍ය මාධ්‍ය වලට එරෙහිව විමර්ශන ඇරඹෙයි…

0

ජනාධිපතිවරණ සමයේදී ජාතික රූපවාහිනිය සහ ස්වාධීන රූපවාහිනිය මැතිවරණ කොමිසමේ මාධ්‍ය උපමාන උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූලස්ථානය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මැතිවරණ කොමිසම පොලිස් මූලස්ථානයට කළ පැමිණිල්ලකට අනුව එම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇති අතර පැමිණිල්ලට අනුව පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ කණ්ඩායමත් ඊයේ (7) මැතිවරණ කොමිසමට ගොස් මූලික විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර තිබේ.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here