19 වැඩ ගන්න පවුල…

0

19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථාවෙන් කඩන්න හැදූ පවුල අද 19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථාවෙන්ම එකතු වී ශක්තිමත්ව කටයුතුකරන බවත්, එහි අනවශ්‍ය දේ ඉවත් කර වත්මන් ජනාධිපතිතුමන් සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමන් වසර 5 ක් තුළ මෙරට නිවාස ගැටලුව විසදීමට කටයුතු කරන බවත් නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා.

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ථ ලංකා තාක්ෂණ නිලධාරී සංගමයේ සුහද හමුවට අද (19) දින සහභාගී වෙමින් අමාත්‍යවරයා සදහන් අක්ලේ පසුගිය නිවාස ඇමැති රුපියල් මිලියන 12,000 ක් පමණ අයවැයට යෝජනා කර රුපියල් මිලියන 30,000 ක පමණ වැඩ ආරම්භ කර ඇති බවත්, අද එයින් ජනතාව අසරණ වී මැසිවිලි ඉදිරිපත් කරන්නේ ආයතනයේ තාක්ෂණ නිලධාරීන්ට බවයි.

ඇමැතිවරු, ආයතන සභාපතිවරු, අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අද එකම තැනකින් පත්වනවිට රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය කාර්යක්ෂමව සිදු වන බවත්, නමුත් පසුගිය කාලයේ ජනාධිපතිතුමන්ගේ සහ අගමැතිතුමාගේ කණ්ඩායම් වෙන වෙනමම පත් වූ නිසා රාජ්‍ය සේවය සෑම අතින්ම කඩාගෙන වැටුණ බව කී අමාත්‍යවරයා එකළ රාජ්‍ය සේවකයින් කාගේ පණිවුඩයටද සේවය කරන්නේ යැයි අවිනිශ්චිතභාවයෙන් කටයුතු කළ බවද සඳහන් කළේය.