මේ ආණ්ඩුව හෙල්ලි හෙල්ලි යන ආණ්ඩුවක්!

0

වර්තමානයේ දී මෙන්ම නීතිය හා අධිකරණයට පෙරදී ද බලපෑම් සිදුවීම සිදුව ඇති නමුත් එම සිදුවීම් සමාජයට පැමිණියේ වර්තමානයේ දී යැයි මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ විමලධම්ම හිමියන් පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය මගින් වාර්ෂිකව පවත්වන නීති ප්‍රවේශ විභාගය වසර දෙකක කාලයකින් නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් තිස් දහසකට ආසන්න පිරිසක් අසීරුතාවයට පත්ව ඇති බව විභාග අපේක්ෂක ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක් මල්වතු පාර්ශවයේ මහනායක හිමියන් සහ අස්ගිරි පාර්ශවයේ අනුනායක හිමියන් හමුවි කරුණු පැහැදිලි කරමින් සන්දේශයක් බාර දුන් අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය වාර්ෂිකව 15,000 ක පමණ පිරිසකට නීති ප්‍රවේශය සඳහා විභාග පවත්වන නමුත් වසර දෙකක කාලයකින් එය නොපැවැත්වීම සහ මෙම වර්ෂයේදී ද එය නොපවත්වන බව දැනුම් දී ම හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් අසීරුතාවයට පත්ව ඇති බවයි අයදුම්කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ. නීතිඥවරුන් අඩුකිරිම් සදහා රජය ගෙන ඇති තින්දුවට අනුව මෙම විභාග නොපැවෙත්වෙන බව වාර්තා වේ.

මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍යදිඹුල්කුඹුරේ විමලධම්ම හිමියන් අදහස් දක්වමින් කිය සිටියේ

“මේක ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. මහ මැතිවරණයක් පවත්වා ඉන් පසු බලයට පත් වෙන කවුරුන් හෝ ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් පත් කළ පසු තමයි මෙවැනි ගැටලුවලට මුහුණ දෙන්න සිදු වන්නේ. මේක දැන් හෙල්ලි හෙල්ලි යන නීතියානුකූල ද නොමැති තත්ත්වයකටයි පත්වෙලා තිබෙන්නේ. මේ අයට නීතියක් ගෙනල්ලා යමක් සම්මත කරගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඡන්ද බලයක් නැහැනේ. බලය නොමැති විට කුමක් ගෙනාවත් එය පරාජයට පත්වෙනවා.”