රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් විශ්‍රාම වැටුප් වැඩි වීම අහෝසියි……!

0

පසුගිය රජය ඉදිරිපත් කළ අතුරු සම්මත ගිණුම මගින් රාජ්‍ය සේවකයිනේ වැටුප් වැඩිවීම් සහ විශ්‍රාම සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් වැඩිවීම් සඳහා මුදල් වෙන්කර නොමැති බැවින් එම සියළු වැටුප් වැඩිවීම් අත්හිටුවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම් , විධායක ශ්‍රේණි නිළධාරීන්ගේ දීමනා වැඩිවීම් සහ විශ්‍රාමිකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම් අත්හිටුවීමට රජය ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන්පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක විසින් ස්ථාවර  නියෝග 27/(2) යටතේ යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අද (23) පාර්ලිමේන්තුවේ දි අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

රජයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් විශමතා ඉවත් කිරීමට වත්මන් රජය ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවත් එසේ උවත්  ඒ සඳහා ගත වන කාලය නිශ්චිතව ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.