ජාතික ආරක්ෂාව මහින්දට දෙන්නේ නැත්තේ බයයිද….? සැකයි ද?

0

රටේ ආරක්ෂක අමාත්‍යධූරය තවමත් පත් කොට නොමැති බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති වීමට පෙර රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩි වශයෙන් කතා කළ බැවින් ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා පත් නොවීම අර්බුදයක් නිර්මාණය කර ඇති බවද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විජිත හේරත් පාර්ලිමේන්තුවේ දි විමසා සිටියා.

”පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වුනේ ජාතික ආරක්ෂාව කියන කාරණය. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිනුවේ ජාතික ආරක්ෂාව සහතිකකරනවා කියලා. එත් තවම ආරක්ෂක ඇමති කෙනෙක් පත්කරලා නැහැ. ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති විදියට චමල් රාජපක්ෂව ගැසට් කරලා තියනවා. ආරක්ෂා ලේකම්ව ගැසට් කරලා තියනවා. එත් ආරක්ෂක ඇමති කව්ද කියලා තාම ගැසට් කර නැහැ. ආණ්ඩුවේ බලධාරීන් කිවේ අගමැතිතුමාව ආරක්ෂක ඇමති ලෙස නම් කරනවා කියලා. එත් තාම එහෙම ගැසට් එකක් ඇවිත් නැහැ … ඇයි ප්‍රශ්නයක් ද ? අගමැතිතුමාට බයද ? එයා ගැන සැකයි ද? … කියා විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා විමසු අවස්ථාවේදී ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ ආණ්ඩු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි සුමේධා ජී ජයසේන පැවසුවේ, ආරක්ෂක ඇමති අගමැති බවයි.

” මෙතුමිය කියන්න දේ හරිද ? එක ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය ද ? කියා එම අවස්ථාවේදී විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා විමසා සිටියද එයට ආණ්ඩුවේ පාර්ශයෙන් පැහැදිලි පිළිතුරක් නොලැබිණ.

ආරක්ෂක ඇමතිවරයකු නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් නොකිරීම තුළ එම අමාත්‍යංශයට අදාළ තීන්දු තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බරපතල අර්බුදයක් මතුව ඇතැයි ද විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.