විදුලි නිෂ්පාදනය අඩුවෙලා…… අරපිරිමැස්මෙන් විදුලිය පරිභෝජනය කරන්න

0

ජල විදුලි නිෂ්පාදනය මේ වන විට සීග්‍රයෙන් අඩු වී ඇති නිසා අරපිරිමැස්මෙන් විදුලිය පරිභෝජනයට කටයුතු කරන්නැයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බව විදුලිබල අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

ඊයේ (25) මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ මේ වන විට විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා ඩීසල් විදුලි බලාගාර යොදා ගත්තද එය මිල අධික වැඩපිළිවෙළක් බවයි.

එහිදි අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

“මේ වනවිට විදුලිය ලබාදීමට ඩීසල් විදුලි බලාගාර පාවිච්චි  කරනවා. එය ඉතා  මිල අධික කාර්යයක්. එම නිසා රටේ යහපත ගැන සිතා විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම ඉතා වැදගත්. කෙසේනමුත් විදුලිය කප්පාදු කිරීමක් කරන්නේ නැතිව අඛණ්ඩව රටට විදුලිය ලබාදෙන්න තමන් උත්සාහ ගන්නවා. පසුගිය අවුරුදු පහ තුළ කිසිඳු විදුලි බලාගාරයක් හදන්න පසුගිය ආණ්ඩුව උත්සාහ කළේ නෑ. ඒ නිසා විදුලි අර්බුදයකට අප මේ වනවිට මුහුණ දී තිබෙනවා.

මේ ප්‍රශ්නයට ස්ථිර විසදුමක් වශයෙන් නව විදුලි බලාගාර කිහිපයක් ඉදිරි වසර  තුළ ආරම්භ කරනවා. තව අවුරුදු 03ක් ගතවෙන කොට විදුලිබල මණ්ඩලය ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරන්න කටයුතු කරනවා.

මේ වසරේ පමණක් රුපියල් කෝටි 1200 ක අලාභයක් විදුලිබල මණ්ඩලයට  දරන්නට සිදුවෙන බව ගණන් බලා තිබෙනවා. නමුත් අප සහන මිලකට විදුලිය ලබා දෙනවා. මේ වනවිටත් රුපියල් 70ට අඩුවෙන් විදුලිබිලක් හිමිවෙන අඩුආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 13ක් මේ රට තුළ ඉන්නවා. ඔවුන්ට අප විදුලිය ලබාදෙන්නේ විදුලිබල මණ්ඩලයට විශාල පාඩුවක් ලබා ගනිමින්.”