මගීන් 239ක් ගැන තින්දුව ගන්න වසරක්

0

පසුගිය මාර්තු 8 දා සිට අතුරුදන්ව ඇති MH 370 නමැති මැලේසියානු ගුවන් යානය සොයා ගැනීම සඳහා තවත් වසරක කාලයක්වත් ගතවෙනු ඇති බව මෙහෙයුම්වල නායකත්වය දරන “ඇන්ගස් හුස්ටන් ”පවසයි.

මැලේසියාවේදී මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් හුස්ටන් කියා සිටියේ සැලසුම් සහගතව සිදුකරනු ලබන මෙහෙයුම් මගින් යානය සොයා ගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි.

මගීන් දෙසිය තිස් නවදෙනෙකු සමඟ අතුරුදහන් වූ යානය සොයා සිදුකරන මෙහෙයුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානු , චීන හා මැලේසියානු බලධාරීන් මෙම සතියේදී කැන්බරා නුවරදී හමුවීමට නියමිතයි .මේ වනවිට ගුවනින් සිදුකරන මෙහෙයුම් අත්හිටුවා ඇති අතර මුහුදේ සිදු කරන මෙහෙයුම් පුළුල් කිරීමටද නියමිතයි .

 

_73759442_circle_map

China Malaysia Plane